Το μέλλον μας προορίζεται να είναι αστικό, καθώς η αστικοποίηση στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί καθοριστικό στοιχείο του 21ου αιώνα. Είναι ο σημαντικότερος δημογραφικός μετασχηματισμός του αιώνα μας, διότι αναδιαρθρώνει τις εθνικές οικονομίες και αναμορφώνει τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

Σήμερα, περίπου το 55% του πληθυσμού ζει σε παγκόσμια κλίμακα σε αστικές περιοχές και περίπου 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι προστίθενται στον παγκόσμιο αστικό πληθυσμό κάθε εβδομάδα. Κάθε χρόνο, οι αστικές περιοχές αυξάνονται κατά μέσο όρο πάνω από 75 εκατομμύρια άτομα – μεγαλύτερες από τον πληθυσμό των 85 μικρότερων χωρών παγκοσμίως. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί – μέχρι το 2045, ο αριθμός των κατοίκων στις πόλεις θα αυξηθεί 1,5 φορές σε 6 δισεκατομμύρια, προσθέτοντας 2 δισεκατομμύρια περισσότερους κατοίκους.

Προβλέπεται ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φτάσει τα 8,6 δισεκατομμύρια το 2030 και τα 9,8 δισεκατομμύρια το 2050 από τα 7,0 δισεκατομμύρια του 2010 που ζουν περισσότερο από τα δύο τρίτα του πληθυσμού θα ζουν στις πόλεις το 2050 σε σύγκριση με το ήμισυ περίπου του πληθυσμού το 2010 ( ΟΗΕ, 2017 και WEC, 2011).

Προβλέπεται ότι ολόκληρη η αστική περιοχή στις αναπτυσσόμενες χώρες θα τριπλασιαστεί μεταξύ 2000 και 2030 από 200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε 600.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τα επιπλέον 400.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα νέο-αποικιακού οικιστικού χώρου που θα κατασκευαστεί μέσα σε μόλις 30 χρόνια ισούται με τη συνολική αστική περιοχή σε όλο τον κόσμο από το 2000.

Ο αριθμός των μεγαλουπόλεων προβλέπεται επίσης να αυξηθεί δραματικά, και αυτές θα είναι κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής (WEC, 2011). Οι πόλεις αυτές θα αντιμετωπίσουν υψηλά επίπεδα κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων λόγω της αυξημένης συμφόρησης της οδικής κυκλοφορίας για την αυξημένη ζήτηση των μεταφορών, παράλληλα με την οικονομική πρόοδο και το αυξημένο βιοτικό επίπεδο.

Σήμερα, οι πόλεις αποτελούν την δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης και αποτελούν το κέντρο κάθε καινοτομίας και χειραφέτησης. Συμβάλλουν πάνω από το 80% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην καθημερινή ζωή των πολιτών και αποτελούν το κλειδί για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Ωστόσο, η ταχύτητα και η κλίμακα της αστικοποίησης δημιουργούν προκλήσεις, όπως η κάλυψη των επιταχυνόμενων αιτημάτων για οικονομικά προσιτή στέγαση, βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς συστήματα μεταφορών και άλλες υποδομές, βασικές υπηρεσίες και θέσεις εργασίας, ιδίως για το σχεδόν 1 δισεκατομμύριο αστικούς φτωχούς που ζουν σε ανεπίσημους οικισμούς .

Η παγκόσμια αλλαγή του κλίματος και οι σημερινές και δυνητικές συνέπειές της για τη ζωή, την περιουσία και την ευημερία είναι πλέον αποδεκτές ως η κύρια πρόκληση για την ανθρώπινη κοινωνία τα επόμενα 100 χρόνια. Μέχρι το 2030, χωρίς σημαντικές επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πόλεων σε όλο τον κόσμο, η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε φτώχεια σε 77 εκατομμύρια αστικούς κατοίκους (ΟΗΕ, 2017). Οι πόλεις παγκοσμίως καταναλώνουν περίπου τα δύο τρίτα της παγκόσμιας ενέργειας και το 75% των φυσικών πόρων και αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (WEC, 2011).

Μόλις χτιστεί μια πόλη, η φυσική της μορφή και τα πρότυπα χρήσης γης μπορούν να κλειδωθούν για γενιές. Η μη προγραμματισμένη ανάπτυξη οδηγεί σε μη βιώσιμη ανάπτυξη και παρεμποδίζει την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων. Έτσι, η ανάπτυξη μίας βιώσιμης πόλης μαζί με τη βασική της υποδομή είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας. Η οικοδόμηση πόλεων που “δουλεύουν” – είναι περιεκτική, ασφαλής, ανθεκτική και βιώσιμη – απαιτεί εντατικό συντονισμό πολιτικής και επενδυτικές επιλογές.

Ως εκ τούτου, οι δράσεις σε επίπεδο πόλης θα αποτελέσουν κεντρικό μέρος των πρωτοβουλιών αειφόρου ανάπτυξης, όπου ο κόσμος χρειάζεται συνεκτική και βιώσιμη αστικοποίηση ως ορόσημο στην πορεία προς την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, όπως αναγνωρίζεται από τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών (Αειφόρες πόλεις και κοινότητες).